Rychlé odkazy

Kontakt

na petiční výbor:

Mgr. Ivan Cinka

(zmocněnec petičního výboru)

Zapova 1366,
256 01 Benešov

RSS

Naše zprávy můžete číst také pomocí RSS
(Rich Site Summary).
RSS čtečka
Stop církevním restitucím | Fakta a argumenty

Fakta a argumenty

Několikanásobně vyšší ceny, než je realita, aneb jak se přišlo na částku 134 mld.

(8.8.2012)

Vystoupení poslance Poslanecké sněmovny PČR a experta KSČM na církve Vladimíra Koníčka v rámci 2. čtení projednávání vládního návrhu zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi.

 Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, doporučuji vaší pozornosti účast novinářů na galérii pro novináře při záležitosti, která je v hodnotě 134 miliard. Včera, když se jednalo o ušmudlaných sedm milionů, tak tam bylo narváno. Teď napočítám celkem tři píšící novináře.

Vystupoval jsem zde v prvním čtení s několika dotazy a konkrétními případy. Na dotazy nebylo zodpovězeno ani v průběhu rozpravy a ani na jednání ústavněprávního výboru. Proto některé z dotazů zopakuji a očekávám v průběhu rozpravy odpovědi. Na jediný mi odpověděla ne paní ministryně, i když byla přítomna na jednání ústavněprávního výboru, ale její náměstek. Kolik si myslíte, že bude oprávněných osob, tedy těch, kteří si požádají o vydání nějaké nemovitosti? Ne desítky, ne stovky, ale tisíce. Tak široké je pojetí tohoto zákona.

Ptal jsem se také, zda je v návrhu obsažen majetek olomouckého arcibiskupství, za který dostalo podle historiků slušnou finanční náhradu. Bude se jim vracet, když za něj dostali slušně zaplaceno? Kdo to bude, paní ministryně, hlídat? Já jsem v podkladových materiálech našel 744 hektarů lesa, za které už byla vyplacena náhrada. Vysvětlíte nám to, paní ministryně?

Také nám paní ministryně nevysvětlila, proč chce vláda vydávat více majetku, než je uvedeno v podkladových materiálech, na které se odvolává v důvodové zprávě. Z podkladových materiálů vyplývá, že v přehledu církevního majetku vypracovaném pražským arcibiskupstvím k revizi první pozemkové reformy je celková rozloha 210 tis. ha. Proč vláda chce vydat 261 tis. hektarů? Na to jste, paní ministryně, také neodpověděla. A cena pozemků, například zemědělské půdy? Za těch vašich 44,50 by vám kdejaký vlastník zemědělské půdy rád svou půdu odprodal. Ale hlavně to vysvětlete restituentům, kteří dostávali náhrady v korunových položkách.

Také jsem požádal pana premiéra, ať se podívá do archivu své strany na tajný dodatek koaliční smlouvy z roku 1996. Díval jste se, pane premiére, jestli se opravdu pánové Lux, Klaus a Kalvoda dohodli, že vrátí církvi 175 tis. ha lesa zabavených po válce, tedy před rokem 1948? Existuje takový dodatek, pane premiére, nebo si Tomáš Ježek v knize Budování kapitalismu v Čechách vymýšlel?

Na jednání v ústavněprávním výboru paní ministryně prohlásila, že nedokáže odhadnout, jaký bude celkový rozsah majetku, který bude vydán naturálně. V návrhu je vyčíslena částka naturálních restitucí na 75 mld. Takže paní ministryně nedokáže odhadnout, za kolik miliard bude skutečně vydáno, ale ve finanční náhradě má zcela jasno. Tam chce vydat 59 mld. bez jakéhokoliv předkládání dokumentů dokazujících vlastnictví. Prostě se jen koalice domluví, že dá církvím dar 59 mld.

Co mi na předkládaném návrhu vadí ale nejvíc? To, že se všechno háže na komunisty. (…) Když se podíváte do stenozáznamu z tehdejší schůze ústavodárného Národního shromáždění republiky Československé, a tu možnost máte všichni, protože jsou v digitálním repozitáři společné československé digitální parlamentní knihovny, tak u projednávání revize pozemkové reformy nepadlo ani jednou slovo církev. To v té době, tedy v roce 1947, nikdo neřešil. Snahou většiny politických stran zastoupených v ústavodárném shromáždění bylo dořešit první pozemkovou reformu, protože většina vlastníků se na základě výjimek ze záboru vykroutila. Většina zákonodárců měla na zřeteli především zájem drobných zemědělců. A to měli komunisté v tom ústavodárném shromáždění jen 114 poslanců ze 300. Opakuji: 114 ze 300! Opravdu to chcete pořád házet na komunisty?

Především lidovcům šlo v té době o realizaci hesla: Půda patří těm, kteří na ní pracují.

Dámy a pánové, na závěr mi dovolte podle § 93 odst. 2. navrhnout vrácení tohoto návrhu zákona výboru k novému projednání. Tedy po skončení obecné rozpravy žádám o tomto hlasovat.


Autor: Vladimír Koníček Zdroj: 40. schůze PS PČR dne 6. 6. 2012
© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena