Rychlé odkazy

Kontakt

na petiční výbor:

Mgr. Ivan Cinka

(zmocněnec petičního výboru)

Zapova 1366,
256 01 Benešov

RSS

Naše zprávy můžete číst také pomocí RSS
(Rich Site Summary).
RSS čtečka

Kdo jsme

Webová stránka www.stopcirkevnimrestitucim.cz je virtuální informační základnou pro všechny lidi, kteří nesouhlasí s pravicovou vládou P. Nečase přijatým zákonem č. 428/2012 o majetkovém vyrovnání s církvemi a ostatními náboženskými organizacemi tedy zákonem o tzv. církevních restitucích a s nebývale rychle podepsanými smlouvami mezi státem a církvemi.

 

 

Sdružujeme občany bez ohledu na jejich věk, profesi či náboženské vyznání, kteří vnímají nemravnost samého principu, ale i rozsahu a způsobu prosazení církevních restitucí.

 

Vítáme všechny ty, kdo nezapomněli na historický odkaz mnoha světových osobností v průběhu historie, mimo jiných mistra Jana Husa, kteří se nebáli připomínat skutečnou roli křesťanské církve, jež je v přímém rozporu s hrabivostí a touze po majetku a moci, kterou předvádí dnešní představitelé zejména katolické církve v České republice.

 

Vám všem nabízí naše webová stránka argumenty, informace a nástroje jak pro poučení a širší rozhled, tak pro vlastní činnost proti realizaci církevních restitucí ve stávající podobě.

 

Zapojit se do akcí proti církevním restitucím můžete podepsáním a dalším šířením petice umístěné na těchto webových stránkách, která vyzývá parlamentní politické strany k přijetí závazného, ústavního, referenda, ve kterém by se občané ČR mohli vyjádřit k další budoucnosti zákona o tzv. církevních restitucích. Tedy například odpovědět na otázku: "souhlasím se zrušením účinnosti zákona č. 428/2012 o majetkovém vyrovnání s církvemi a ostatními náboženskými organizacemi."

Nedejme se, protože pravda je a vždy byla na naší straně!

 

 

„Tak jako hejno krkavců snesli se na tuto zemi, aby vyklovali každé zrnko zlata a stříbra. Nemají slitování. Jejich srdce zjedovatěla touhou po bohatství. Se vším kupčí, všechno prodávají. Chceš pokřtít dítě? Zaplať! Chceš loupit a vraždit? Zaplať a bude ti odpuštěno. Ale pak, kdyby sám ďábel zaplatil, vstoupil by na nebesa? A za peníze takto vydřené z chudého lidu koně krásné chovají, čeleď nepotřebnou drží, v kostky hrají a na své kuběny kožichy drahé věší, zatímco Kristus chodil bos a neměl, kde by hlavu složil. Však poznejte se, vy zloději chudého lidu, neboť Bůh i lid vás vidí.“

 

 

 

Jan Hus

 

 

 

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena