Rychlé odkazy

Kontakt

na petiční výbor:

Mgr. Ivan Cinka

(zmocněnec petičního výboru)

Zapova 1366,
256 01 Benešov

RSS

Naše zprávy můžete číst také pomocí RSS
(Rich Site Summary).
RSS čtečka
Stop církevním restitucím | Fakta a argumenty

Fakta a argumenty

Bible neříká nic o bohaté církvi!

(8.8.2012)

Vystoupení poslance Miroslava Grebeníčka při projednávání vládního návrhu zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi v rámci jeho 2. čtení v Poslanecké sněmovně PČR.

 Vážený pane předsedající, dámy a pánové, za každým politickým rozhodnutím, za každým opatřením neosobní instituce, ať již to je stát, nebo církev, stojí konkrétní lidé. Mohou to být právě tak ti, kdo rozhodují o osudu jiných, jako ti, kdo jsou jejich rozhodováním postiženi.

Bible, základní zdroj křesťanské věrouky, vcelku nic neříká o bohaté církvi. Naopak, Kristus a jeho apoštolové byli chudí. Chceš-li dokonalým býti - cituji slova z evangelia podle Matouše - jdiž a prodej majetek svůj a rozdej chudým a budeš míti poklad v nebi. A pojď a následuj mne.

Například dominikáni a minorité se ve 13. století stali hlavními městskými řády, a to řády žebravými. Neměli vlastnit žádný nemovitý majetek. Naprostá chudoba je měla odlišit od starých upadajících řeholí a obživu měli nacházet jen ve službě církvi a věřícím. Za nimi nebo za ni měli dostávat svůj denní chléb. Časy se ovšem mění a církve s nimi. A tak i papež Benedikt XVI. se nechal slyšet, že materiální věcí vystupují do popředí a stírají rozdíly mezi dobrem a zlem (…)

(…)

"Před dvaceti lety" - napsal nedávno publicista Jiří Hanák - "jsme s kolegou z Lidových novin dělali rozhovor s tehdy ještě málo známým Dominikem Dukou. Na otázku o navrácení církevního majetku nám řekl: Jenom to ne, to by nás zabilo. Myslí si dnes už primas český," položil si pak Jiří Hanák řečnickou otázku, "že církev katolická od té doby tak zesílila, že ji už případné navrácení majetku, nota bene vypočítaného podle oka z kašparovy krávy, těžce nepoškodí?"

(…)

Ano, katolická církev se už chystá na život poté, co jí vládní koalice Občanské demokratické strany, TOP 09 a Karolíny Peake přihraje mnohamiliardový dar. Katolíci prý spoléhají hlavně na pronájem budov a pozemků, výtěžek z lesů i další podnikání. (...)

Ano, již dnes získávají církve velkou část svých zisků z pronájmu nemovitostí, např. premonstráti obhospodařují dva pivovary v Želivě nad Sázavou a v Břevnovském klášteře místní benediktini už pronajali část barokních stájí čtveřici sládků. Olomoucká diecéze již řadu let podniká ve vinařství. Pražské arcibiskupství je pak jedním z významných investorů v Dolních Břežanech na jihu Prahy, kde vzniklo okolo 160 nových bytů za 1 až 10 mil. korun. Ano, církve pronajímají byty i podnikatelské prostory. Kláštery se pak často orientují na turisty, provozují hostince a poskytují i ubytování.

Do zemědělství se naopak církve nehrnou. Půdu se chystají pronajmout současným nájemcům. Hospodařit na darovaných pozemcích mají prý v úmyslu jen některé řády. V lesnickém oboru se však pokoušejí katolické farnosti podnikat již delší dobu. V případě lesů hodlají prý dosadit své lidi do vedení lesních podniků, ostatní zaměstnanci údajně zůstanou. S tím počítají ve všech českých i moravských diecézích.

(…)

Pravomoc diecézního biskupa (disponovat s církevním majetkem) je tak omezena 40 miliony pro jednotlivý případ, nad tuto mez potřebuje schválení Svatého stolce. Je ovšem skutečností, že Vatikán se ocitl na americkém seznamu zemí vhodných k praní špinavých peněz. Ve zprávě zveřejněné 7. března letošního roku Washington opravdu jmenoval Vatikán jako jednu z 68 zemí, u nichž panuje obava, že v nich může docházet k praní špinavých peněz a jiným finančním zločinům. Vatikán tak skončil ve stejné skupině zemí vzbuzujících obavy z praní špinavých peněz jako např. Albánie, Egypt, Malajsie a Jemen, ale také Česká republika. Papež Benedikt XVI. zahájil dokonce interní vyšetřování úniku tajných či citlivých dokumentů obviňujících církevní hodnostáře z korupce, finančních machinací a mocenských bojů v nejvyšších kruzích římskokatolické církve. Vatikán se dostal do potíží již v loňském roce, a to kvůli neprůhledným finančním transakcím. Italské úřady pak zablokovaly účty vatikánské banky, která spravuje peníze nejen Vatikánu, ale i katolických organizací v celém světě. List Corriere della Sera okomentoval celkovou situaci následovně: Klima ve Vatikánu je mimořádně napjaté. Nikdo si není jistý, že právě jeho telefon nebo pracovna nejsou odposlouchávány, a nikdo nikomu příliš nevěří.

Papež Benedikt XVI. jako zákonodárce, výkonný šéf církve a státu Vatikán, ale i jako soudce, proti jehož rozhodnutí ve věcech církve není odvolání, nemá tedy nyní na růžích ustláno. Začalo to připomínáním toho, že byl před druhou světovou válkou členem nacistické organizace Hitlerjugend a koncem války pomáhal fašistickým jednotkám u protiletadlových kanonů. Nedávno pak mezinárodní organizace obětí sexuálního násilí a zneužívání pedofilními kněžími se sídlem ve Spojených státech obvinila hlavu římskokatolické církve a několik kardinálů u Mezinárodního trestního soudu v Haagu z odpovědnosti za zastírání sexuálního násilí páchaného v minulosti duchovními na dětech a mladistvých. Řeč je o několika desítkách tisíc nezletilců sexuálně zneužívaných v katolických školách, seminářích a sirotčincích. Řeč je i o kastraci zneužívaných chlapců na církevních psychiatrických klinikách, a to prý v rámci léčby jejich homosexuálních sklonů. (…)

Vatikánu hrozí, že kvůli aférám přijde o část příjmů, protože např. bohatou německou církev, jednoho z jeho nejštědřejších přispěvatelů, opouštějí nespokojení věřící. Od roku 2005 vystoupilo v Německu z církve na 700 tis. katolíků. Pro dokreslení uvádím, že katolická církev v Německu, alespoň podle spolkového ministerstva financí, získala např. v roce 2008 v přepočtu 132 mld. korun.

(…) Nehodlám zde komentovat ani to, že papež personálně změnil správní aparát, v němž se objevilo nemálo hezkých žen, i když katolická církev ženám nadále odpírá svěřit i ty nejnižší úřady.

Ostatně Benedikt XVI. zatím nezměnil stanoviska církve k postavení žen ani k celibátu. Zákaz kněžím ženit se nemá sice oporu v Bibli ani v jiných historických údajích (…). Ne všechny katolické kněží těší tento dar stejně radostně. Mnozí jej berou se značnou rezervou a udržují různé formy vztahů se ženami od emotivních až po sexuální. Většině studentů katolických seminářů je dokonce jedno, zda celibát platí, nebo ne. (…)

Co tedy bylo důvodem zavedení celibátu před staletími? Peníze. Ženatý kněz měl rodinu a v rodině se přece dědí majetek a o ten zřejmě šlo a jde - říkám to naprosto jednoznačně - i teď.

Za všechno prý mohou poslanci a senátoři v třešňovém trikotu. Hlavně komunisté a s nimi spojení další nepřátelé pilně využívali každé příležitosti - nechal se slyšet nechutnými tahanicemi o katedrálu sv. Víta značně zkompromitovaný kardinál Miloslav Vlk -, aby naházeli na církve co možná nejvíce špíny, nepravd, lží a všeho negativního. Mazaně zamlčel, že erudovaní právníci a další odborníci opakovaně upozorňují na skutečnost, že církve žádají i to, co nikdy nebylo jejich. Na otázku, proč církev nepoloží na stůl kompletní soupis majetku, aby i veřejnost měla patřičný přehled, kardinál Vlk odpověděl v prosinci loňského roku následovně: "A na co by to veřejnost potřebovala? My jednáme s vládou, s Parlamentem. To je kompetentní orgán a ten má k dispozici tyhle ty věci." To ovšem neodpovídá skutečnosti. Nic takového k dispozici nemáme. Oficiální církevní kruhy dokonce argumentují tím, že udělat takový seznam je nemožné.

Osobně jsem přesvědčen, že každý zákonodárce by měl naprosto přesně vědět, o jakém rozsahu majetku rozhoduje. (…)

Ne, nešlo o odstranění křivd způsobených předlistopadovým či dřívějším režimem. Šlo o zásah do změn uskutečněných již Josefem II., šlo o opatření namířené proti první pozemkové reformě i proti základním principům formulovaným T. G. Masarykem ve Washingtonské deklaraci. Ideologické zdůvodňování takzvaných církevních restitucí účelovým sloganem "co komunisté ukradli, musí být vráceno" tak bylo velmi brzy vyvráceno. (…)

Důchodci dostanou příští rok kvůli snížení valorizace důchodů o 8 mld. Kč méně. V roce 2014 pak o 16 mld. Kč. Uvedl to v dubnu letošního roku ministr financí Miroslav Kalousek. Podle jeho slov je prý ekonomicky nutné, aby se na opatřeních, která budou bolet, podílely všechny skupiny obyvatel. Prosadit toto opatření nebude však pro vládní koalici vůbec jednoduché. Vždyť v pásmu příjmové chudoby je podle statistik již téměř každý desátý Čech včetně dětí a seniorů, přičemž ruku v ruce s tím nezadržitelně roste počet exekucí a osobních bankrotů.

Není žádným tajemstvím, že jako celek je církev mimořádně bohatá a její kněží i řeholní sestry nežijí rozhodně v bídě. Nikdo z opozičních politiků nechce církev nějakým způsobem trestat, jen ji chceme zrovnoprávnit s ostatními občany České republiky.

(…)

I to je důvod, proč i já předkládám návrh na vrácení zákona výboru k novému projednání. Děkuji za pozornost. (Potlesk zleva.)


Autor: Miroslav Grebeníček Zdroj: 40. schůze PS PČR dne 6. 6. 2012
© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena