Rychlé odkazy

Kontakt

na petiční výbor:

Mgr. Ivan Cinka

(zmocněnec petičního výboru)

Zapova 1366,
256 01 Benešov

RSS

Naše zprávy můžete číst také pomocí RSS
(Rich Site Summary).
RSS čtečka
Stop církevním restitucím | Fakta a argumenty

Fakta a argumenty

Parlament nemá právo na desítky let zatížit budoucí generace neopodstatněným nedozírným dluhem

(11.8.2012)

Vystoupení poslankyně Poslanecké sněmovny PČR Marty Semelové ve 2. čtení vládního návrhu zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi.

 Vážená paní předsedající, vládo, kolegové a kolegyně. Plán vlády Petra Nečase předat rozsáhlý majetek církví a vyplatit obrovskou finanční částku, která má být desítky let splácena, vyvolává značný odpor veřejnosti. Někteří podávají trestní oznámení pro závažné delikty ohrožující stát a majetkové zájmy občanů. Jiní píší nesouhlasné maily a dopisy. Svolávány jsou protestní demonstrace, po celé republice se pak podepisují petice. S vládní koalicí to však ani nehne. Je jí naprosto lhostejné, že proti církevním restitucím je podle průzkumu většina české veřejnosti. Oháníte se demokracií a lidskými právy, ale návrhem KSČM na vyhlášení referenda jste naprosto nedemokraticky zametli. Církev má dostat obrovský majetek patřící lidu České republiky a občané se k tomu podle vás nesmějí vyjádřit. A přitom se to všech těch lidí týká. Není na zdravotnictví, není na školství, není na bydlení, na sociální oblast, a vláda s arogancí a opovržením odmítne názory a rozhodnutí občanů a s pokorou a poslušností jak poddaný svému pánu odevzdá církvi, co jí nepatří. Přitom se ohání nepravdivými argumenty o navrácení majetku, který byl komunisty ukraden, v bláhové naději, že stokrát opakovaná lež se stává pravdou a že jim na to lidi budou skákat donekonečna.

(…)

Mohu vás ujistit, že KSČM pro to nikdy ruku nezvedne. Legalizace tohoto vytunelování státního majetku bude vaší zodpovědností. Budete to vy, které budou občané v budoucnu volat, a to zcela po právu, k zodpovědnosti. Jako poslanci totiž zneužíváte své pravomoci, neboť tento Parlament nemá právo na desítky let zatížit budoucí generace zcela neopodstatněným nedozírným dluhem.

Přitom občany ždímáte, kde se dá. Šetříte na mladých rodinách s dětmi. Na důchodcích, na nezaměstnaných, nemocných, na zdravotně postižených. Na chudých a sociálně slabých, kteří se stále víc propadají do chudoby. Je oberete, aby se mohla napakovat církev.

Podle vlády a speciálně ministra financí Miroslava Kalouska se všichni musíme stejně podílet na ekonomické situaci České republiky. Tato vyjádření jsou ovšem nejen mimo realitu, ale také naprosto v rozporu s tím, co vláda dělá. Dokazují to i poslední údaje Ministerstva práce a sociálních věcí a Českého statistického úřadu, z nichž jednoznačně vyplývá, že i nadále nejrychleji bohatnou bohatí a chudnou chudí. Výrazná diferenciace mezd pokračuje. Rozdíly se dále zvyšují. Od osmi tisíc hrubého až po milionové měsíční příjmy a odměny manažerů. V roce 2007 nedosáhlo na průměrnou mzdu 64,1 % zaměstnanců. V minulém roce jich bylo už 67 %. Těmto lidem se mají mzdy dále snižovat. A tomu říkáte stejný podíl na údajném obnovení prosperity české ekonomiky?

Kam se podíváte, nejsou peníze. Ve školství se snižují platy učitelů a nepedagogických pracovníků, nejsou peníze na pomůcky, učebnice, žákovské kurzy, ale také například na povinné pojištění zaměstnanců či náhrady za nemocenskou. Zatímco v roce 2007 měly školy na pomůcky 1,6 mld. korun, letos dostaly pouhých 400 mil. Po započítávání zvýšené sazby DPH činí celkový pokles zhruba 80 %. Finanční náklady se stále víc přenášejí na kraje, na obce, na rodiny. Vysokoškolákům chcete zpoplatnit studium. Místo toho, abyste investovali do budoucnosti, tedy do vzdělání, vrazíte peníze církvi. Školství však není jediný resort, kde se nedostává. Finanční prostředky chybí policii, chybí hasičům, ale také třeba zemědělcům. Ušetřit se má na kojeneckých ústavech, dětských domovech a podobných zařízeních. Ve zdravotnictví se musí platit doslova nekřesťanské poplatky za návštěvu u lékaře, za pobyt v nemocnicích, za léky a zdravotnické pomůcky. Nedostupné pro mnoho pacientů budou lázně a rehabilitace. Ale pro církve se peníze najdou!

Další oblast - sociální. Sociální škrty povedou k prudkému nárůstu chudoby a sociálnímu vyloučení. Postihnou přitom všechny nízko- a středněpříjmové obyvatele a celé rodiny, ale pochopitelně také ty, kteří jsou díky těmto škrtům už zcela bez příjmů. S krácením se potýkají zdravotně postižení nebo ti, kteří o zdravotně postižené děti i dospělé pečují. Peníze na udržení provozu a zaplacení mezd nemají provozovatelé sociálních služeb. Seniorům krátíte valorizace důchodů, což mnohé přivede do velmi napjaté situace. Je to vaše vláda, která těmito škrty dosáhla toho, že vůbec poprvé v historii vyšli do ulic protestovat právě senioři.

Peníze se nedostávají také na politiku zaměstnanosti. Přitom podle statistik Ministerstva práce a sociálních věcí je v České republice úřady práce oficiálně evidováno 497 tisíc nezaměstnaných. Dalších 330 tisíc rovněž podle údajů MPSV evidováno není. (…)

Na to všechno nejsou peníze, na církev se najít musí. Řekněte rovnou: "Občané, my na to nemáme, protože tady přes dvacet let tunelujeme zemi, protože jsme rozdali, rozprodali a rozkradli miliardové majetky a protože teď se zbavujeme rozsáhlých majetků, které mohly být zdrojem na zaplacení například právě toho zdravotnictví, školství, sociální oblasti, policie, hasičů, na pomoc českým zemědělcům."

Tato vláda, vláda Petra Nečase, jednoznačně staví zájmy církve nad zájmy státu a jeho občanů, kteří jsou ve velké většině ateisty. Zřejmě si uvědomuje, že má na svědomí už tolik hříchů, že se snaží nějak vykoupit - a ty to, občane, zaplať! (…)

Na závěr chci říci: Odmítli jste zamítnutí tohoto zákona, odmítli jste referendum k vydání majetku církvi, popřeli jste právo občanů této země rozhodnout. Vzhledem k tomu, o jak závažný krok jde, jsem však přesvědčena, že lidé mají plné právo vědět, jak kdo v této otázce hlasuje. Navrhuji proto veřejné hlasování, tedy hlasování po jménech.

Děkuji za pozornost.

Autor: Marta Semelová Zdroj: 40. schůze PS PČR dne 15. 6. 2012
© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena