Rychlé odkazy

Kontakt

na petiční výbor:

Mgr. Ivan Cinka

(zmocněnec petičního výboru)

Zapova 1366,
256 01 Benešov

RSS

Naše zprávy můžete číst také pomocí RSS
(Rich Site Summary).
RSS čtečka
Stop církevním restitucím | Fakta a argumenty

Fakta a argumenty

Popíráte masarykovskou první republiku a chystáte tunel

(12.8.2012)

Vystoupení poslance Poslanecké sněmovny PČR Vladimíra Koníčka v závěrečném 3. čtení projednávaného vládního návrhu zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi.

 Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, při projednávání tohoto návrhu zákona vystupuji již potřetí a je to, jako když hrách na stěnu házíš. Opozice vystupuje s připomínkami k tomuto zákonu, upozorňuje na možná problematická ustanovení, ale vláda mlčí, paní ministryně ani pan premiér nereagují. Maximálně za zády řečníků pronášejí své poznámky a komentáře. Pojďte je říct sem na mikrofon, pane premiére.

Když jsem tady už dvakrát upozorňoval na slova Tomáše Ježka, která jsou zapsána v knize rozhovorů Budování kapitalismu v Čechách, o tom, že koalice v roce 1996 uzavřela dodatek ke koaliční smlouvě, ve které se Václav Klaus, Josef Lux a Jan Kalvoda dohodli, že vrátí církvi 175 000 ha lesa zabavených po válce, tedy před rokem 1948, já jsem se z tohoto místa ptal, jestli takový dodatek existuje, nebo pan bývalý ministr lhal. Vy jste, pane premiére, jen za mými zády pokřikoval, že lhal. Pojďte, pane premiére, před mikrofon a řekněte to celému národu nahlas!

Stejně tak lidem vysvětlete, proč chcete vrátit víc, než církve v poválečném období vůbec vlastnily. Já vím, historické prameny se i v tomto případe rozcházejí, ale není přece možné, aby chtěla vláda vrátit o 50 000 ha víc, než církve sepsaly k revizi první pozemkové reformy. To je chyba 20 % a to uznáte jako fyzik, že to není chyba měření, že to je chyba systémová.

(…) Ano, pane premiére, možné je úplně všechno a koalice si tady může odhlasovat opravdu cokoliv, ale musíte přiznat veřejnosti a musíte si to přiznat především sami sobě - přiznejte si, že vracíte větší rozsah majetku a s většími právy.

Pan ministr Kalousek tady minulou středu zpochybnil slova Pavla Kováříka (předseda poslaneckého klubu) o tom, že proces nastartovaný tímto zákonem bude moci být přezkoumán. Ano, pane ministře, bude. Stejně jako poslanci nově vzniklé republiky přijali zákon č. 215/1919 Sb., o zabrání velkého majetku pozemkového, stejně tak mohli demokraticky zvolení poslanci vzešlí z voleb 1946 přijmout zákon o revizi první pozemkové reformy, tak i vy máte právo přijmout zákon o druhé revizi první pozemkové reformy. Ale popřete tím slova Tomáše Garrigua Masaryka, který o té první pozemkové reformě prohlásil - cituji: "Pozemková reforma je vedle převratu největším činem nové republiky, je dovršením a vlastním uskutečněním převratu." A úplně stejné právo budou mít poslanci Sněmovny vzešlé z příštích voleb a klidně mohou přijmout zákon, který se bude jmenovat třeba "o nápravě křivd spáchaných vládou Petra Nečase na majetku České republiky". O tom, jestli se tak stane, rozhodnou voliči, a ne pan ministr Kalousek.

(…) Chci tedy vyjádření paní ministryně, že naopak u těch položek, za které má být vyplacena finanční náhrada, je přesvědčena, že na všechen tento majetek církve papíry opravdu mají. Ne že je přesvědčena - že ona má podklady, ze kterých nezpochybnitelně vyplývá, že na těch 59 mld. mají církve nárok. Protože v případě, že takovými dokumenty paní ministryně nedisponuje, a dosud nám takové nepředložila, tak potom se opravdu jedná o dar a budeme muset zákon přejmenovat, jak jsem navrhl ve svém pozměňovacím návrhu.

Ve druhém čtení minulou středu zde z tohoto místa pan ministr Kalousek řekl: "Promiňte, pane předsedo Tejci, já si vás dovolím jenom malinko opravit. Vy jste říkal, že se jedná o vydání majetku českého státu. Já jako ministr financí, který je odpovědný za majetek českého státu, si vám dovolím říct, že to není majetek českého státu." Tolik pan ministr financí.

A teď citace kardinála Duky o týden později, tuto středu v pořadu Interview ČT24: "No, tak já bych, víte, chtěl bych jednu věc. Církvi žádný majetek nepatřil a církvi ani církvím žádný majetek nebude vracen." To opravdu řekl pan kardinál Duka tuto středu v pořadu Interview ČT24.

Při obou výrocích mi trochu poklesla čelist, pane premiére. Není to na Bohnice?

(…) Na dotaz, v jakém rozsahu je zapsána blokace majetku, který má být předmětem vyrovnání s církvemi, mně pan předseda Večeře odpověděl: "Do katastru nemovitostí se žádné zápisy podle blokačního paragrafu zákona o půdě neprovádějí a nikdy neprováděly." Takže nic nebrání, ani § 13, když nic není v katastru zapsáno, nic nebrání hned 2. ledna 2013 Pozemkovému fondu převést lukrativní pozemky na čekající zájemce. To jen tunel, který je tady připraven k ražbě.

Proto mně, vážené kolegyně a kolegové, dovolte předložit ještě jeden návrh, a to podle § 95 odst. 2. Předkládám návrh na opakování druhého čtení, aby mohly být napraveny takovéto nepředloženosti, které v tom zákoně jsou. Prosím o hlasování po ukončení rozpravy. (Potlesk zleva.)

Autor: Vladimír Koníček Zdroj: 40. schůze PS PČR dne 15. 6. 2012
© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena