Rychlé odkazy

Kontakt

na petiční výbor:

Mgr. Ivan Cinka

(zmocněnec petičního výboru)

Zapova 1366,
256 01 Benešov

RSS

Naše zprávy můžete číst také pomocí RSS
(Rich Site Summary).
RSS čtečka
Stop církevním restitucím | Fakta a argumenty

Fakta a argumenty

Václav Klaus církev odepsal

(22.11.2012)

Svým odmítnutím podpisu pod zákon o církevních restitucích prezident umožnil jeho realizaci v současné podobě. Byť s ním údajně nesouhlasí, tak se svou nečinností podílí na likvidaci církve. Před dvaceti lety poskytl dnešní kardinál, tehdy ještě nebyl ani biskupem, ani arcibiskupem, ani kardinálem, rozhovor Lidovým novinám, a na otázku Jiřího Hanáka o vracení církevního majetku měl odpovědět: To by církev zabilo. A pan prezident se nyní spolu s koaličními poslanci, obrazně řečeno, na tomto zabití podílí.Stane-li se církev římskokatolická největším pozemkovým vlastníkem, tak s ní bude muset ministerstvo kultury zahájit řízení o jejím zrušení, protože zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností, ve svém §22 odst. 1, písmeno c) říká, že ministerstvo zahájí řízení o zrušení registrace církve, vyvíjí-li registrovaná církev a náboženská společnost nebo svaz církví a náboženských společností činnost v rozporu s právním řádem. A podle stejného zákona, §15 a odstavce 4, může být podnikání a jiná výdělečná činnost pouze jejich doplňkovou činností. Jak bude církev jako největší pozemkový vlastník v České republice podnikat jen doplňkově, jsem vážně zvědavý a na kroky ministerstva kultury se těším.

Před třemi měsíci byl v Respektu uveřejněn rozsáhlý rozhovor s kardinálem Dukou a dalšími představiteli církví na téma církevních restitucí pod názvem Díky Bohu za restituce. Já jsem v tomto rozhovoru zaznamenal jednu velmi pozoruhodnou odpověď. Na slova redaktora, „nezpochybňujeme právní nárok církví a náboženských společností na vyrovnání se státem, ptáme se, jestli jste přemýšleli o nějakém gestu, kterým byste si naklonili většinovou veřejnost,“ odpověděl kardinál Duka: „Vzdali jsme se majetku, který je v rukou soukromých osob, měst, obcí, krajů a některých státních institucí…“

Jak se projevilo toto „vzdání se majetku“ ve schváleném zákoně? Nijak. Pro veřejnost představitelé církve vyhlašují, že se vzdávají nějakého majetku, ale nechají si za tento majetek vyplatit náhradu ve výši 59 miliard. Chápete to? Kardinál se veřejně vzdá části majetku a koalice mu ho násilím vnutí. A přitom měl pan kardinál pocit, že to církev zabije.

Autor: Vladimír Koníček, poslanec Parlamentu ČR
© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena