Rychlé odkazy

Kontakt

na petiční výbor:

Mgr. Ivan Cinka

(zmocněnec petičního výboru)

Zapova 1366,
256 01 Benešov

RSS

Naše zprávy můžete číst také pomocí RSS
(Rich Site Summary).
RSS čtečka
Stop církevním restitucím | Fakta a argumenty

Fakta a argumenty

"Církevní restituce" popírají husitské tradice českého národa

(22.9.2013)

KSČM důrazně požaduje, aby vydávání majetku církvím podle zákona č. 428/2012 Sb. nebylo zahajováno dříve, než Ústavní soud rozhodne o všech námitkách proti tomuto zákonu. KSČM opakovaně požaduje, aby byl zveřejněn seznam veškerého majetku, o který chtějí církve žádat a který posloužil ke stanovení výše náhrad.Konstatujeme, že "církevní restituce" mají stát každého občana ČR 10 tisíc korun, tedy desetkrát více, než tomu bylo v sousedních zemích, v Maďarsku a Polsku. Firma Ernst&Young, kterou zainteresované církve argumentují, sama přiznává, že nárok jako takový, natož jeho výši, neposuzovala.
 
Vládní koalice tímto krokem vytvořila neústavní, ničím neodůvodněnou nerovnost mezi subjekty práva. Církve jsou zvýhodněny oproti jiným právnickým osobám, a i proto je třeba ocenit, že Bratrská jednota baptistů se raději svého podílu na vydávaném majetku vzdala. Podle KSČM dosud nebyly dostatečně vyvráceny ty právní výklady, podle kterých církev nenárokuje svůj majetek, ale majetek, který i v minulosti jí byl státem svěřen do péče.
 
KSČM proto navrhuje, aby po zveřejnění úhrnných restitučních požadavků bylo vypsáno celostátní referendum. KSČM stejně jako většina české veřejnosti vnímá zákon jako popření českých národních tradic - husitského hnutí, definitivní uznání porážky na Bílé hoře a jejich důsledků a znevážení principů prosazovaných zakladateli Československé republiky v roce 1918.
 
Výkonný výbor ÚV KSČM, 17. května 2013
© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena